19 juni 2018

privacy verklaring

ook wij hechten ons eraan uw privacy te beschermen .

onder andere door zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

wij willen u graag op het volgende wijzen:

bij inschrijving vragen wij uw naam adres emailadres en telefoonnummer.

persoonsgegevens stellen wij nooit ter beschikking aan derden.